Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, zaprosznym gościom, patronom oraz partnerom za udział w Konferencji

Model Nowoczesnej Szkoły 2018 „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”

III Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty, 8 i 9 Czerwca

Tegoroczne spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbyły się pod hasłem „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom zaprzyjaźnionych szkół za zorganizowanie stoisk uczniowskich pod hasłem Szkolny Festiwal Nauki

Krótki filmik wykonany przez dzieci ze Szkolnego Koła Filmowego z SP3 Ząbki:

Galeria zdjęć wykonanych przez uczniów ze Szkolnego Koła Fotograficznego z SP3 Ząbki

Dzień 1

https://drive.google.com/drive/folders/1alESRuiZxpu0tc5ijcbxQ7jNMWq0lGf0

Dzień 2

https://drive.google.com/drive/folders/1JoLJjaBrmTZLvuM2kn9BuCWm1NU0Ju0J

Audycja  „Popołudnie RDC” zapowiadająca konferencję. Gośćmi Beaty Jewiarz byli Bohdan Pawłowicz Dyrektor Marketingu NASK oraz Tomasz Łukawski Dyrektor SP3 w Ząbkach.

Popołudnie RDC: Cyfryzacja w szkole


„Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz Uczenia się. Nowe technologie są realną szansą na poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne ich zastosowanie. Jednak ok 70% polskich szkół, które wdrożyły powszechnie komputery do swoich placówek nadal stosują model transmisyjnego, podawczego nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest przesunięcie nacisku z podawczego Nauczania na interakcyjne Uczenie się”.

Tomasz Łukawski – dyrektor szkoły

 

Podczas III edycji konferencji odbyły  się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również warsztaty oraz targi.

Tematykę rozłożyliśmy na trzy główne bloki dyskusyjno-prezentacyjne:

  • Twórcze programowanie w szkole
  • „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem rozwoju szkół
  • „Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Nie zapomnieliśmy o integracji uczestników konferencji i umożliwieniu wieczornego wspólnego spędzenia czasu w miłej i sympatycznej atmosferze przy grillu oraz akompaniamencie „Orkiestry z Chmielnej” w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „Złote Brzozy”.

Konferencja na styku pedagogiki i technologii była skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji.

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Pod patronatem :

      Burmistrz Miasta Ząbki   

Partnerzy STRATEGICZNI:

   

Partnerzy GŁÓWNI:

    

Partnerzy: 

                     

Patronat medialny :

       

www.zabki.pl