AGENDA

DZIEŃ 1 (08.06.2018)

 

8.00-9.00 Rejestracja w szkole na ul. Kościelnej 2; 05-091 Ząbki
9.00-9.30 Otwarcie konferencji:

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski – wystąpienie w drugim dniu konferencji ( sobota ) godz. 11.00

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Uściński

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski – w drugim dniu konferencji   ( sobota )

Prezes Związku Samorządów Polskich, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

9.30-10.15 Wykład – Prof. dr hab. Maciej M. Sysło „Programując – myśl komputacyjnie”
10.15-12.15 BLOK I „TWÓRCZE PROGRAMOWANIE W SZKOLE”

Moderator: Tomasz Łukawski –SP 3 w Ząbkach – Dyrektor

Paneliści: Prof. dr hab. Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Krzysztof Grabowski – Cortland, Cecylia Szymańska- Microsoft, Rafał Mitkowski – EDU SENSE, Dariusz Stachecki – Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN
Prezentacje

 

Programowanie muzyki: Adam Łukawski – Konserwatorium Muzyczne w Amsterdamie,  Artur Maciejewski,  Tomasz Łukawski – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach
Agata Kapica i Anna Kuśnierz – Programowanie w Minecraft

Anna Świć i Rafał Mitkowski – Uczymy Dzieci Programować Twórczo, interesująco, razem.

 Monika Wrońska i Krzysztof Kosiński #SuperKoderzy i MegaMisja;” Doświadczenia z nauki programowania w różnych grupach wiekowych”
12.15-12.45 PRZERWA KAWOWA
 12.15- 15.15  Stoiska uczniowskie pod hasłem „Festiwal Nauki” ( tylko w piątek )
12.45-13.30 Wykład – Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer „Edukacja – kultura – technologia. Między hierarchią a siecią”.
13.30-15.30 BLOK II „OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA SZANSĄ I NOWYM KIERUNKIEM ROZWOJU SZKÓŁ”

Moderator Beata Jewiarz – Polskie Radio RDC – Redaktor

Paneliści: Bohdan Pawłowicz – NASK, Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Cecylia Szymańska- Microsoft, Michał Sołtan – IRS, Jarosław Świechowicz – Greeneris
Prezentacje Bohdan Pawłowicz – NASK, OSE – – Role gminy/szkoły/operatora czyli jak najlepiej wykorzystać tę szansę ?

Janusz Wierzbicki– Office 365

Dorota Madej – Nowe programy Apple dla edukacji

 Jarosław Świechowicz„Szkolna sieć MERAKI na przykładzie SP3 Ząbki”

Justyna Józefowicz , Na STYKACH. „O sprzężeniu zwrotnym, biznesie i edukacji.” -Fundacji Edukacja na NOWO.

15.30-16.30 OBIAD
16.30-19.00 Warsztaty
20.00 GRILL w ośrodku Złote Brzozy przy akompaniamencie „Orkiestry z Chmielnej”

 

opcja NOCLEG ZE ŚNIADANIEM w ośrodku Złote Brzozy ul. Żołnierska 101; 04-457 Warszawa

 

DZIEŃ 2 (09.06.2017)

 

opcja Śniadanie w ośrodku Złote Brzozy ul. Żołnierska 101; 04-457 Warszawa dla osób zakwaterowanych  
9.00-9.30 KAWA
9.30-10.15 Wykład – Prof. dr hab. Stanisław Dylak „Technologie w społeczeństwie  i w szkole. Obrazki z przeszłości. Realność nierealnego. Cienie przyszłości”.
10.15 – 11.00 Jacek Mazur – Learnetic – Czy darmowe się opłaca? Kilka słów o bezpłatnych rozwiązaniach dla edukacji. 

Jakub Rzadkiewicz – „Wczoraj zbieraliśmy doświadczenie, aby dziś pracować nad lepszym jutrem”

Andrzej Bieniek – EPSON – „Epson – technologie w nowoczesnej edukacji”

11.00-12.45 Wystąpienie Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego

Rozmowa z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim – dr hab. Marlena Plebańska Prof. UW

BLOK III „AKTYWNA TABLICA PORTALEM DO INTERAKTYWNEGO UCZENIA SIĘ”

Moderator: dr hab. Marlena Plebańska Prof. UW,

Paneliści:  R. Lew-Starowicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej,  M. Sołtan – IRS, Lech Wikaryjczyk – Learnetic, Janusz Wierzbicki – Microsoft,OEIiZK, Jakub Rzadkiewicz – Librus
Prezentacja Rafał Lew-Starowicz – MEN
12.45-13.00 Podsumowanie konferencji – Rafał Lew – Starowicz MEN
13.00-14.00 OBIAD
14.00-16.30 Warsztaty

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Pod patronatem :

     Burmistrz Miasta Ząbki       

Partnerzy STRATEGICZNI:

   

Partnerzy GŁÓWNI:

    

Partnerzy: 

                      

Patronat medialny :

       

www.zabki.pl