Rejestracja zakończona

 

Zgłoszenia udziału w konferencji dokonuje sie poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia

na adres e-mail konferencja@sp3zabki.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

 

Opłaty 100 zł brutto za catering należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, nie później jednak niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach: 90 1030 1016 0000 0000 9291 1012.

Miejsce konferencji:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
ul. Kościelna 2
05-091 Ząbki k/ Warszawy
www.sp3zabki.pl

konferencja@sp3zabki.pl

Osoba do kontaktu: Iwona Pańta
e-mail:   iwona.panta@sp3zabki.pl

Podczas rezerwacji hotelu  „Złote Brzozy” należy powołać się na udział w konferencji Model Nowoczesnej Szkoły

 Hotel Złote Brzozy – proponowany nocleg                                 

ul. Żołnierska 101, 04-457 Warszawa

tel. 22 512 15 00

www.zlotebrzozy.pl

PATRONAT HONOROWY:

 

 

Pod patronatem :

   Burmistrz Miasta Ząbki       

Partnerzy STRATEGICZNI:

   

Partnerzy GŁÓWNI:

     

Partnerzy: 

                    

 Patronat medialny :

      

www.zabki.pl